Altres serveis

ANY CHARACTER HERE

Una proposta feta a mida

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Una altra línia en la qual treballem des de Contextuàlia són els serveis personalitzats. Es tracta de projectes concrets fets a mida per al client i creats de zero a partir de les necessitats que aquest tingui en l’entorn 2.0. A partir de reunions periòdiques, determinem la proposta que més s’adigui per a cada cas concret i, a partir d’aquí, la desenvolupem.

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Dues línies

Contextuàlia - Què fem?

«Fem encaixar la vostra connectivitat.»

En aquest apartat, ens fem càrrec de dues branques d’activitats:

  • La vigilància competitiva, que consisteix a fer un seguiment de les activitats web que desenvolupa una entitat o una persona d’interès per al client.
  • ANY CHARACTER HERE
  • El màrqueting personalitzat, que es dirigeix a persones individuals amb una imatge pública per a les quals creem continguts de tota mena per als espais 2.0 en què es moguin.
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
Be Sociable, Share!